Praktisch

Eerste gesprek

Zodra u zich aangemeld hebt voor onderzoek/ advies/ inlichtingen, wordt u uitgenodigd op de praktijk te Mere voor een verkennend gesprek. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we uitgebreider de hulpvraag, overlopen we vormelijke informatie met betrekking tot de praktijk en vullen we een praktische vragenlijst in over het kind.

We plannen samen een nieuwe afspraak voor een logopedisch onderzoek.

Onderzoek

Tijdens deze afspraken worden logopedische testen afgenomen om de vaardigheden van uw kind in kaart te brengen. Met deze gegevens wordt een logopedisch bilan en behandelplan opgesteld. Indien therapie wordt opgestart, dient u het verslag, met de onderzoeksresultaten, af te geven aan de voorschrijvende geneesheer-specialist. Op basis van dit verslag kan de arts de logopedische behandeling voorschrijven. Mits uw toelating zal eventueel contact worden opgenomen met derden (huisarts, school, CLB, geneesheer-specialisten, tandarts of orthodontist, kinesist, …).

Voorschrift

Voor het verkrijgen van een tussenkomst door uw ziekenfonds is het opstellen van een aanvraagdossier nodig. Hiervoor heeft u in eerste instantie een voorschrift nodig van een geneesheer-specialist, zoals een NKO-arts, pediater, neuroloog, orthodontist,… – afhankelijk van de problematiek.

Behandeling

De plaats van de behandeling en de frequentie worden samen afgesproken waarna de therapie  kan worden opgestart. Therapie kan doorgaan in de praktijk, maar wanneer de agenda dit toelaat ook op school (indien toelating van de directie). Therapie aan huis is niet mogelijk. Een behandeling kan 30 minuten of 60 minuten duren, afhankelijk van de aandoening, de leeftijd en het vermogen tot concentratie. Een goede samenwerking met ouders, (zorg)leerkrachten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, artsen, … is een meerwaarde en absoluut noodzakelijk.

Tarieven 

Ik ben gedeconventioneerd en volg de tarieven zoals geadviseerd door de Vlaamse en Waalse beroepsvereniging!

Dienst Tarieven Terugbetaling Remgeld
Aanvangsbilan € 40,54 (per 30 min) € 26,78 (per 30 min) € 13,76
Evolutiebilan € 66,80 € 37,86 € 28,94
Therapie 30 min € 33,40 € 23,78 € 9,62
Therapie 60 min € 67,07 € 47,81 € 19,26

Deze tarieven gelden enkel voor behandelingen die in aanmerking komen voor de verplichte verzekering (RIZIV). Bepaalde behandelingen worden niet terugbetaald door het RIZIV. Er is dan een mogelijkheid tot terugbetaling via uw aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. De terugbetalingstarieven zijn afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten:

Aanvullende verzekering per mutualiteit

Christelijke mutualiteit – Logopedie

Liberale mutualiteit – Logopedie

Partenamut – Logopedie

Helan – Logopedie

Vlaams Neutraal Ziekenfonds – Logopedie

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen – Logopedie

Solidaris – Logopedie