Typ10

Wat is Typ 10?

Typ 10 is een programma voor kinderen vanaf 9 jaar (vanaf 3de leerjaar) om met 10 vingers en blind te leren typen. Het is ontwikkeld voor kinderen met automatisatieproblemen, fijnmotorische problemen, leerproblemen, dyspraxie, ASS, ADD, … Deze kinderen hebben het moeilijker om hun handen vlot en gericht te sturen zonder erbij te moeten nadenken. Op een speelse en kindvriendelijke manier worden verschillende leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen,….) gestimuleerd om alle toetsen aan te brengen en te automatiseren. De letters worden gekoppeld aan woorden en zinnen die voor het kind goed te memoriseren zijn.

Opbouw van de cursus

In 10 sessies van 1 uur leren de kinderen de letters en kunnen ze blind typen. Het tempo van het typen na 10 lessen is afhankelijk van kind tot kind en hoeveel ze (thuis) oefenen.  Het is de bedoeling dat ze het typen na de typles verder blijven oefenen (mailen, chatten, surfen op het internet, huiswerk maken, … ) waardoor het typen spontaan sneller verloopt.

Er worden vooraf 10 lessen ingepland. Het is belangrijk om elke les bij te wonen. Na afloop van de 10 lessen krijgt het kind een typdiploma. De lessen kunnen individueel of in een groep van 4 kinderen doorgaan.

Laptop 

Ieder kind dient een laptop (inclusief adapter) mee te brengen en kan deze gebruiken en ontgrendelen.

E-mail

De huistaken moeten 3 x week doorgemaild worden naar de therapeut. Op deze manier oefenen ze het typen thuis en worden ze extra aangemoedigd door de therapeut.

Prijs

Tarief individuele lessen: € 250 (inclusief typboekje) voor 10 lessen van 1 uur.
Tarief groepslessen (vanaf 2 kinderen): € 190 (inclusief typboekje) voor 10 lessen van 1 uur.