Dyslexie

Leerstoornissen

Kinderen ondervinden soms moeilijkheden om de te verwerven leerstof op school te verwerken. Kinderen die een achterstand en blijvende problemen hebben met de schoolse vaardigheden lezen, spellen en/of rekenen kunnen efficiënt geholpen worden met logopedische therapie.  We onderscheiden drie grote categorieën binnen leerstoornissen met name dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

Dyslexie: kinderen met dyslexie ondervinden moeilijkheden met het vlot en correct lezen. Vaak hebben zij ook moeilijkheden met het leren van vreemde talen waaronder Frans, Engels, Duits, …

Dysorthografie: kinderen met dysorthografie hebben moeilijkheden met schrijven. Het aanleren van een correcte schrijfwijze van letters en woorden en het onthouden van spellingsstrategieën is een moeilijke opgave. 

Dyscalculie: kinderen met dyscalculie hebben moeilijkheden met inzichten in rekenen, het automatiseren binnen het rekenen en rekenvaardigheden te verwerven.