Hanen – More Than Words

Wat is Hanen – More Than Words® ?

Het Hanen – ouderprogramma MTW is geschikt voor ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie om tot interactie en taalvaardigheid te komen.

Als ouder weet je hoe uitdagend het kan zijn voor je kind met een autismespectrumstoornis of andere sociale communicatieproblemen om zinvol met anderen om te gaan en contact te maken met de wereld rondom hen.

Inhoud van de cursus

Het MTW-programma is speciaal ontwikkeld voor ouders van kinderen (5 jaar en jonger)  met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie. Het programma richt zich op de unieke behoeften van deze kinderen en biedt de ouders tools, strategieën en ondersteuning die ze nodig hebben om hun kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun interactie en taalvaardigheid. Ouders die deelnemen aan deze cursus helpen hun kinderen om volgende drie doelstellingen te bereiken.

 1.  Het verbeteren van sociale vaardigheden (communicatie) en heen – en weer interacties.
 2. Het verbeten van de speelvaardigheden.
 3. Het verbeteren van imitatievaardigheden.

Tijdens dit ouderprogramma zult u tevens enkele waardevolle zaken leren waaronder:

 • Wat motiveert uw kind om te communiceren met anderen?
 • Hoe kan je realistische en geschikte doelen kiezen voor je kind?
 • Hoe kan je de interacties met jouw kind langer laten duren?
 • Hoe kan je correcte prenten kiezen om het begrip van jouw kind beter te begrijpen?
 • Welke strategieën kan je als ouder aanwenden zodat uw kind u begrijpt?
 • Welke strategieën kan je als ouders hanteren om de speelvaardigheden van jouw kind verder te ontwikkelingen?
 • Welke manieren kan je jouw kind aanleren om hem/ haar te helpen bij het maken van nieuwe vrienden?

Opbouw van de cursus

De MTW-oudercursus kent een specifieke opbouw welke hieronder verder wordt toegelicht.

 • De oudercursus bestaat uit 8 trainingssessies in een kleine groep of individueel aangeboden.
 • De oudercursus wordt aangeboden door een gespecialiseerd Hanen-therapeut met een certificaat om de MTW-cursus te mogen aanbieden.
 • Bij aanvang wordt er een kennismakingsgesprek gepland voor de ouders en het kind met de logopedist.
 • Tijdens de oudercursus volgen 3 individuele bezoeken voor de ouders en hun kind. Tijdens deze bezoeken filmt de logopedist de interactie tussen de ouders en het kind. Vervolgens wordt deze videao geanalyseerd. Zo wordt er gekeken wat helpt en wat er aangepast kan worden om nog meer hulp te bieden.

Prijs

Tarief ouderbegeleiding: € 53,22/ uur

Voor de Hanen-ouderbegeleiding is er geen tegemoetkoming voorzien binnen de verplichte ziekteverzekering van de mutualiteit tenzij er een tussenkomst verleend is binnen een taalproblematiek.