Wat is broddelen?

Broddelen is, net als stotteren, een stoornis binnen de spreekonvloeiendheden. Broddelen wordt vaak verward met stotteren omdat bij beiden herhalingen van klanken of woorden kunnen voorkomen. Toch verschillen ze van elkaar. Bij broddelaars komen er veel normale onvloeiendheden en taalfouten voor omwille van een te hoog spreektempo. Dit kan leiden tot onverstaanbaarheid. Iemand die broddelt, spreekt zo snel dat hij of zij niet meer in staat is om zijn/ haar spreektempo aan te passen aan de taalcomplexiteit van het moment. Hun abnormaal hoog spreektempo lokt  taalfouten uit waardoor we broddelen kunnen onderverdelen in twee grote types.

Syntactisch broddelen Fonologisch broddelen
Er is onvoldoende taalplanning waardoor er een hoog aantal normale onvloeiendheden aanwezig is. Het gaat hierbij om woordherhalingen (‘maar, maar gisteren heb ik…’), extra stille of opgevulde pauzes (‘euh, maar’) en zinsdeelherhalingen (‘Ik ga, ik ging naar huis.’). Door deze onvloeiendheden geeft de spreker zichzelf meer tijd om zijn taal te plannen. Er zijn fouten binnen de woordstructuur wat zich uit in onverstaanbaarheid. Ze gaan klanken (heps i.p.v. hesp) of lettergrepen (te-le-sie-vi) verwisselen. Daarnaast zijn coalescentie (samenvoegen van klanken of lettergrepen), telescopie (weglaten van lettergrepen) en binnensmonds articuleren kenmerkend. Deze fouten worden door het hoge spreektempo niet tijdig opgemerkt en bijgevolg niet hersteld.

Iemand die broddelt, besteedt al zijn aandacht aan het adequaat formuleren van woorden en zinnen. Zo blijft er onvoldoende aandacht over om het spreektempo correct te controleren. Deze zwakke taalmonitoring resulteert in een slecht symptoombewustzijn. Hierdoor begrijpt iemand die broddelt niet waarom de luisteraar hem niet verstaat. Wanneer de persoon die broddelt bijgevolg niet zijn best doet om zijn spraak aan te passen, wordt hij of zij vaak ten onrechte als lui beschouwd. Dit kan op lange termijn leiden tot frustratie en onzekerheid.

Naast het spreken kunnen personen die broddelen ook moeilijkheden ervaren met schrijven (handschrift) en lezen. De diagnose kan pas worden gesteld rond de leeftijd van 10 jaar, wanneer de spraak en taal volledig zijn ontwikkeld.

Persoon die broddelt

Tijdens de behandeling zal gefocust worden op die aspecten van de communicatie die het meest worden benadeeld. Het hoofddoel van de behandeling is om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren zodat de omgeving minder wordt gehinderd in het communiceren met de persoon die broddelt. Dit zal eveneens een positief resultaat hebben op het eigen zelfbeeld en de sociale omgang met anderen. De persoon die broddelt zal onder andere leren om zich bewust te worden van zijn eigen spreken, zijn spreektempo te vertragen tot een natuurlijke snelheid, duidelijk te articuleren, zijn ritme en melodie te trainen en de aandachtsspanne te verbeteren.

Het resultaat van de behandeling hangt, naast de ernst van het broddelen, af van de motivatie en het doorzettings- en het concentratievermogen.

Begeleidende omgeving

Daar de persoon die broddelt zich vaak zelf niet bewust is van zijn onverstaanbaarheid, is het belangrijk om zijn of haar omgeving hierover te informeren en te adviseren. Er wordt besproken welke maatregelen op school genomen kunnen worden omtrent spreekopdrachten, schrijftaken en leestesten om het communiceren van de persoon die broddelt gemakkelijker te maken.

Er worden folders meegegeven met uitleg over broddelen en met adviezen over hoe ermee om te gaan. Er kan ook een informatiesessie op school worden voorzien opdat de persoon die broddelt optimaal zou worden begeleid.

Terugbetalingsmodaliteiten

  • Voor deze stoornis wordt geen terugbetaling voorzien binnen de verplichte ziekteverzekering.
  • Er kan beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering.