Schrijftrein

Wat is Schrijftrein?

Schrijftrein is een procesgericht schrijfprogramma voor voorbereidend en aanvankelijk schrijven. Schrijftrein kan gebruikt worden bij kleuters en lagere schoolkinderen. Schrijftrein is ontwikkeld vanuit de schrijfproblematiek die zich binnen het schrijfproces kan voordoen. De methode vertrekt vanuit een specifieke basismethodiek en ondersteunt het leesproces. Er wordt gebruik gemaakt van 6 hulpmiddeltjes die het schrijven van de letters met taal ondersteunen. Tot slot zal deze methode aandacht schenken aan de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.

Schrijftrein brengt je op het juiste spoor!

Vanaf de maand september in het eerste leerjaar verwachten we van onze kinderen dat ze schoolrijp zijn. Concreet betekent dit dat zij een aantal vaardigheden bezitten om het schoolse leren lezen, schrijven en rekenen met succes te kunnen aanvatten. Deze vaardigheden zijn niet altijd in de juiste mate en op het juiste moment beheerst door het kind. De basisvoorwaarden om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen hebben jaren nodig om zich ten volle te kunnen ontwikkelen.

Schrijven? It is complicated!

Leren schrijven is ingewikkeld en vergt een aantal voorwaarden: fijne motoriek, grove motoriek, ruimtelijke oriëntatie, ritme, oog-handcoördinatie, een kritische waarneming, vormonderscheidingsvermogen, de cognitieve en emotionele ingesteldheid om tot leren te komen,….

Huiswerk

Er moet minstens 3 x per week geoefend worden op de schrijfmotoriek en het correct verwoorden en hanteren van de 6 hulpmiddeltjes.

Prijs

Tarief individuele lessen: € 35,00 (inclusief boekje)

Voor de concrete uitwerking van Schrijftrein en hoe de therapieën worden opgebouwd, mag u steeds telefonisch of via mail contact opnemen.