PROMPT

PROMPT

PROMPT is een acroniem voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets.

De filosofie van PROMPT Het is een manier om communicatiestoornissen over verschillende domeinen (cognitief, sociaal, pragmatisch, gedragsmatig, sensorisch en fysiek) te conceptualiseren en te benaderen.
De benaderingswijze van PROMPT Het is een holistische benaderingswijze en biedt de mogelijkheid om verschillende modaliteiten (tactiel, visueel en auditief) te onderzoeken binnen de motorische en sensomotorische domeinen. Daarnaast kan men met PROMPT het verwerken van informatie van motorische, oraal-motorische, sequentiële, taal- en spraakeigenschappen beoordelen.
Het systeem van PROMPT De therapeut helpt bij het plannen van de aard en het doel van de behandeling voor die specifieke achterstand of stoornis binnen de spraakproductie.
De techniek van PROMPT De PROMPT – therapeut geeft input door gebruik te maken van tast, druk, specifieke plaatsing , timing en het creëren van auditief en visueel bewustzijn.

Prompt staat vooral bekend als een tactiel-kinesthetische (aanraken en voelen) benadering waarbij een logopedist zijn/ haar handen op het gezicht van de cliënt plaatst om zijn/ haar kaak, lippen en tong te begeleiden om correct te bewegen en zo woorden te vormen.

Tot slot kan je PROMPT gebruiken om te werken op verschillende domeinen:

  • Sociaal – emotioneel domein: er wordt een interesse/ bewustzijn ontwikkelt om verbaal te communiceren. Het kan met andere woorden bij zeer jonge kinderen toegepast worden.
  • Cognitief – linguïstisch systeem: de aandacht richt zich op het concept en koppelt auditief – tactiele motorische ‘plannen’ aan cognitieve en/ of linguïstische concepten.
  • Fysiek – sensorisch domein: dit wordt gebruikt om het spraaksubsysteem te ontwikkelen, te stabiliseren of te herstructureren (verbeteren) op klank-, woord- of zinsniveau.

PROMPT is inzetbaar bij verschillende problematieken waaronder spraakproductieprobleem, een achterstand op het gebied van spraak, kinderen die moeilijk tot communicatie komen, stotteren, …. en dit zowel bij kinderen als volwassenen.