Taalstoornissen

Taalstoornissen

De normale spraak- en taalontwikkeling verloopt bij een kind in verschillende stadia. Deze kan echter vertraagd of afwijkend verlopen. Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis wanneer een kind op gebied van taal in belangrijke mate achterblijft of wanneer de taalontwikkeling op een andere manier verloopt dan bij leeftijdsgenootjes.

Er is sprake van een specifieke taalontwikkelingsstoornis wanneer er geen duidelijke oorzaak aantoonbaar is. Bij een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen voor het taalprobleem zoals: gehoorsproblematiek, onvoldoende taalaanbod, mentale beperking, …