Tarieven

Honoraria – Tarieven

Ik ben als logopediste/ stottertherapeute toegetreden tot de nationale overeenkomst 2020/2021 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen. Concreet betekent dit dat ik de wettelijke tarieven hanteer welke bepaald werden door het RIZIV. Het voordeel voor u als patiënt is dat u kan genieten van het maximale terugbetalingstarief.

De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor cliënten zonder voorkeursregeling, concreet betekent dit dat u 75% van de kosten terugbetaald krijgt binnen de verplichte ziekteverzekering.

Tarief kabinet , huisbezoek, telelogopedie, … Terugbetaling Remgeld Tarief op school Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 30 minuten € 33,16 € 25,66 € 7,50  / / /
Evolutiebilan € 47,27 € 36,27 € 11,00 € 47,27 € 36,27 € 11,00
Sessie 30 minuten € 28,33 € 22,83 € 5,50 € 27,36 € 21,36 € 6,00
Sessie 60 minuten € 56,89 € 45,89 € 11,00 / / /
Collectieve zitting € 14,59 € 11,59 € 3,00 / / /

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor cliënten met voorkeursregeling, concreet betekent dit dat u 90% van de kosten terugbetaald krijgt binnen de verplichte ziekteverzekering.

Tarief kabinet , huisbezoek, telelogopedie, … Terugbetaling Remgeld Tarief op school Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 30 minuten € 33,16 € 30,16 € 3,00  / / /
Evolutiebilan € 47,27 € 42,77 € 4,50 € 47,27 € 42,77 € 4,50
Sessie 30 minuten € 28,33 € 26,33 € 2,00 € 27,36 € 25,36 € 2,00
Sessie 60 minuten € 56,89 € 52,39 € 4,50 / / /
Collectieve zitting € 14,59 € 13,59 € 1,00 / / /

Onderstaande tabel geeft een overzicht per mutualiteit van het aantal beurten en de terugbetaling die geldt voor cliënten die geen recht hebben op tussenkomst via de verplichte ziekteverzekering. Het betreft een individuele container en terugbetaling. Staat jouw mutualiteit niet in de lijst? Contacteer uw logopedist voor meer informatie.

Aantal beurten binnen de aanvullende verzekering Terugbetaling binnen de aanvullende verzekering
Christelijke mutualiteit van het land van Waas en Dender 
 • Tot en met 18 jaar krijg je maximaal 40 sessies terugbetaald
 • Vanaf 19 jaar krijg je maximaal 10 sessies terugbetaald.
 • CM geeft een tegemoetkoming van 10 euro per sessie (of 15 euro indien je een verhoogde tegemoetkoming hebt). 
Christelijke mutualiteit Midden – Vlaanderen 
 • Tot en met 18 jaar krijg je maximaal 40 sessies terugbetaald
 • Vanaf 19 jaar krijg je maximaal 10 sessies terugbetaald.
 • CM geeft een tegemoetkoming van 10 euro per sessie (of 15 euro indien je een verhoogde tegemoetkoming hebt). 
Liberale mutualiteit Plus – LM Plus
 • Je hebt recht op 100 zittingen éénmalig in het leven.
 • LM geeft een tussenkomst van 7 euro per zitting.
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • Je krijgt maximaal 154 sessies terugbetaald. 
 • Partena/ MLOZ geeft een tussenkomst van 10 euro per individuele sessie.
Hulpkas voor Ziekte – en invaliditeitsverzekering
 • HZIV voorziet geen sessies binnen de aanvullende verzekering.
 • HZIV voorziet geen sessies binnen de aanvullende verzekering.
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
 • De tegemoetkoming is beperkt tot twee sessies per week gedurende een maximale periode van zes maanden. De tussenkomst kan voor maximaal vier periodes van zes maanden genoten worden. De rechthebbende moet voor elke nieuwe periode wel een nieuwe aanvraag indienen.
 • FSMB biedt een tussenkomst van 5 euro per zitting.
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
 • Je krijgt maximaal 50 sessies terugbetaald. 
 • NZV biedt een tussenkomst van 7 euro per zitting.
Bond Moyson – Oost – Vlaanderen
 • Je krijgt maximaal 100 sessies terugbetaald. 
 • BM biedt een tussenkomst van 10 euro per zitting.