Dyscalculie

Wat is dyscalculie? 

Dyscalculie veroorzaakt problemen op het gebied van rekenen en wiskunde. Deze problemen zorgen ervoor dat de kinderen moeite hebben met het automatiseren van rekensommen, getallen op de juiste plaats zetten en het onthouden van de rekenregels. Kinderen met dyscalculie boeken weinig vooruitgang op het gebied van rekenen ondanks het vele oefenen. Daarnaast hebben kinderen met dyscalculie vaak moeite met ruimtelijk inzicht en klokkijken. 

Gaat het om dyscalculie of om rekenproblemen?

 

Het is belangrijk om een differentiaaldiagnose te maken tussen gewone rekenproblemen en dyscalculie. Normale rekenproblemen ontstaan namelijk bij alle kinderen maar in de meeste gevallen worden deze automatisch opgelost. Zodra het inzicht van het kind toeneemt, zullen veel van de rekenproblemen opgelost worden. Bij dyscalculie is dit laatste niet van toepassing. Hierbij is er weinig voortgang te zien en blijven de problemen bestaan. De rekenproblemen in het geval van dyscalculie komen in verschillende vormen. De 3 meest voorkomende problemen zijn: cijfers en getallen op de verkeerde plek zetten, moeite met het lezen en opschrijven van getallen en het niet kunnen beheersen van de rekenregels.

Wat is de oorzaak? 

De oorzaak van dyscalculie is nog onvoldoende gekend. Het lijkt erop dat bepaalde hersengebieden, die verantwoordelijk zijn om te kunnen rekenen, niet goed functioneren. Er zijn verschillende hersengebieden betrokken bij het leren rekenen en bij het ontwikkelen van vaardigheden voor het ruimtelijk inzicht. Hersenonderzoek toonde aan dat de parietaalkwab bij kinderen met dyscalculie anders lijkt te functioneren dan bij kinderen zonder dyscalculie. Veel meer is hier nog niet over geweten. 

Tot slot werd opgemerkt dat kinderen met dyscalculie vaak meerdere familieleden hebben die ook dyscalculie vertonen. Vermoedelijk speelt de erfelijke aanleg eveneens een rol. De mate waarin deze een rol speel is echter nog niet gekend. 

Comorbiditeit

Dyscalculie kan samengaan met andere problematieken waaronder dyslexie,  aandachtstekort, DCD (of dyspraxie), autisme, gedragsproblemen, spraak- en taalproblemen,…

Terugbetalingsmodaliteiten

  • Minstens 6 maanden leesonderwijs.
  • Logopedie kan aangevraagd worden tot ten volle 14 jaar.
  • Het container omvat 140 sessies (30 minuten – eventueel 60 minuten bij kinderen > 10 jaar).