Betaling therapiesessies

Het onderzoek en de therapiebeurten in de praktijk worden steeds contant of met Bancontact betaald. Voor therapieën op school ontvangt u op het einde van de maand een factuur met de vraag om het bedrag via overschrijving voor de 14e van de volgende maand over te maken. Daarbij vindt u ook het getuigschrift voor de terugbetaling. Indien de factuur na 14 dagen niet betaald is, krijgt u een verwittiging. Indien de factuur na 30 dagen nog niet betaald is, volgt er een aanmaningskost van 9 euro.

Wanneer het betalen van de logopedische sessies een financiële belasting vormt voor het gezin kan er gekozen worden voor de derdebetalersregeling. Meer informatie over deze regeling kan gegeven worden tijdens één van de eerste afspraken.

Logopedie op school

Sommige kinderen krijgen logopedie op school. Voor hun ouders wil ik graag extra aandacht vragen voor occasionele vakantiedagen, uitstappen, medisch schooltoezicht …  De afwezigheden op school worden op dezelfde wijze verwerkt als de afwezigheden op de praktijk. Vergeet mij dus niet te verwittigen bij ziekte, sportdag of andere afwezigheden.

Afwezigheden:

Logopedie wordt bijna altijd op een vast tijdstip in de week opgenomen. De afwezigheid van een cliënt betekent bijna steeds een ‘vrij’ maar ook een ‘onbezoldigd’ uur voor de logopedist. Enkel afspraken die minstens 24 uur op voorhand geannuleerd worden, worden niet aangerekend. Op die manier kan ik als logopedist het vrijgekomen uur alsnog een zinvolle invulling geven.

Afmelden kan steeds per mail, sms of telefonisch. Deze sessie wordt niet op de factuur vermeld.

Aangezien ziekte, file en extreme weersomstandigheden (sneeuw, hagel,…) onverwachts kunnen voorvallen, ontvangt u een ‘Wildcard’. Deze kaart kan u éénmaal per periode gebruiken en wordt genoteerd als ‘W’ op de factuur. De sessie wordt dan niet aangerekend.

  • Periode 1 geldt van januari tot en met april.
  • Periode 2 geldt van mei tot en met augustus.
  • Periode 3 geldt van september tot en met december.

Therapie:

Bij een wekelijkse therapie worden er (soms) thuisopdrachten meegegeven. Het materiaal dat hiervoor nodig is, wordt u kosteloos uitgeleend en komt bij de eerstvolgende therapiebeurt altijd terug mee naar de praktijk. Indien dit materiaal verloren gaat of dermate beschadigd is dat ik het niet meer kan herstellen, zal u een vergoeding aangerekend worden.